Rak kości 4 stadium

– Co to jest rak w stadium 4?

4-tym stadium raka – jest to nieodwracalny proces niekontrolowanej proliferacji i rozprzestrzeniania się komórek rakowych w całym ciele, w którym nie uszkodzenia sąsiednich zdrowych narządów i tkanek i powstawania odległych (z przerzutami), ognisk nowotworu znajduje się w odległych narządach. W 4-tym stadium raka guz pierwotny może być dowolnej wielkości od 5-6 mm guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego, lub czerniaka i 10-30 cm średnicy na nowotworowej Huningue.

Kryteria rozpoznania czwartego stadium raka, według Światowej Organizacji raka obejmują:

zmiana z postępującego rozprzestrzeniania nowotworu do kości, płuc, wątroby, trzustki i / lub mózgu, lub
szybko rosnące nowotwory (guz), lub
Każdy rodzaj nowotworu kości, lub
wysoko śmiertelnych nowotworów (np. raka płuc, raka trzustki, szpiczaka mnogiego, raka płaskonabłonkowego, czerniaka, itp.)

– Może być w błędzie lekarzy w klinice, trzymając raz w diagnostyce raka w stadium 4 w pierwotnym leczeniu, jeśli przez 2-3 miesiące zanim pacjent nie jest chory?

Obserwujemy stały trend ostatnich dziesięciu lat w celu zwiększenia opóźnień w poszukiwaniu pacjentów z rakiem. Utrata regularnego badania klinicznego i zapomnienie pacjentów w stosunku do własnego zdrowia, pomijając początkowe objawy chorób narządów wewnętrznych (serce, wątroba, płuca), doprowadzić do tego, że rozszerzony Podstawowym badaniem diagnostycznym o wszelkich dolegliwości diagnoza etapie cztery raka .

Spotykamy się raka szyjki macicy, który opracowany przed ciążą na 10-12 miesięcy przedrakowych zmian w szyjce macicy bezpośrednio w 4. stadium raka. Z naszego doświadczenia, wiele przypadków raka jelita grubego u mężczyzn i kobiet w wieku 30-40 lat, którzy nie skonsultowała się z lekarzem, a podczas diagnostycznej kolonoskopii o niejasnych zaburzeń jelitowych wykrywane natychmiast rozpoznano raka (rak esicy, odbytnicy ) w późnych etap.
– Czy rak jest uleczalny w etapie 4?

Leczenie raka w czwartym etapie, co mogłoby prowadzić do radykalnego rezultacie Niestety, nie jest możliwe. Powszechny mit, że ludzie na raka umiera bardzo szybko. Jednak odpowiednio dobrany schemat znacznie przedłużyć życie i poprawić jego jakość przez okres do 5 lat, w zależności od typu nowotworu i stopnia zniszczenia ważnych organów, oraz obecność chorób współistniejących.
– Co to jest prognoza życia w stadium 4 raka?

Kluczowym wskaźnikiem rokowaniem w czwartym etapie raka jest tak zwany “pięciu lat współczynnik przeżycia.” Oznacza to, że udział (%) pacjentów, którzy nadal żyją na koniec 5 lat od daty rozpoznania stadium 4 raka.
Stadium raka płuc 4

W przypadku raka płuc 4 etap średniej pięcioletniej przeżywalności jest średnio o 10%. W niedrobnokomórkowego raka płuca w porównaniu do około 1%, podczas gdy dla innych niż niedrobnokomórkowego raka płuc przeżycia jest znacznie wyższa i wynosi od 2 do 13%, w zależności od stopnia przerzutów do innych narządów i tkanek, jak również zniszczenie opłucnej i osierdzia. Wcześniej pacjenci przechodzili radykalną operację – resekcję płuca lub jej akcji – liczba ta jest znacznie wyższa.

W czwartym etapie rak płuca poddawanych radioterapii do zmniejszenia wielkości guza i łagodzenia objawów choroby. Niektórzy pacjenci uzupełnione radioterapii chemioterapii, co znacznie ułatwia ogólny stan pacjenta. W przerzutowych z opłucnej i rozwoju zapalenia opłucnej aktywnie wykorzystywane przez Thoracentesis zmniejszenie objętości płynu w płucach.
Stadium raka wątroby 4

Rak 4 Liver etap rokowania najmniej korzystnej – więcej niż 5 lat, będzie żył tylko 6% pacjentów. Etap 4 raka wątroby charakteryzuje wielu ognisk nowotworowych w obu płatach wątroby, jak również porażki z głównych gałęzi żyły lub wątroby portalu. Rak jest szybko postępującą chorobą wątroby, gdzie między jedną, a cztery stadia raka wątroby przechodzi, zwykle 3-4 miesięcy.

Niestety, z etapu 4 wątroby rak klasyczna chemioterapia jest nieskuteczna. Obecnie korzystanie z nowych technologii medycznych – częstotliwości radiowej ablacji ognisk nowotworowych w wątrobie i himioembolizatstsiya . Dotychczas prowadzone w większości terapii bólu wyeliminowania bólu i paracentezą na wodobrzusze w celu zmniejszenia i złagodzenia stanu pacjenta.
Stadium raka żołądka 4

Rak żołądka w stadium 4 posiada najwyższą rokowanie. 5-letnie przeżycie wynosi około 15-20%. Bardziej korzystne wyniki osiągnięto u pacjentów z serca części żołądka, w szczególności raka płaskonabłonkowego żołądka po radioterapii. Diagnoza czwartego stadium raka żołądka jest ustalone w pokonaniu sąsiadujących narządach i co najmniej jeden regionalnych węzłów chłonnych, lub z uszkodzeniami żołądka i ponad 15 okolicznych węzłów chłonnych, lub w obecności przerzutów w odległych narządach i tkankach. Paliatywna chemioterapia może osiągnąć stosunkowo stabilną stabilizację choroby w 40-45% przypadków. Chirurgiczne leczenie raka żołądka w stadium 4, jest stosowane w leczeniu paliatywnym zagrażające życiu – Krwawienie z guza i innych.

Z operacją paliatywną Etap 4 raka żołądka u 10-15% pacjentów spędzają gastroenterostomy C przywrócić przejście pokarmu przez przewód pokarmowy, błędy i profilaktyki zaburzeń wodno elektrolitowe. Ta operacja jest wskazana nieoperacyjnego raka żołądka wylotowej zwężenia (odźwiernika) żołądka.

Kiedy nieoperacyjny rak bliższy (wpustu) żołądka udziałem przełyku z naruszeniem pasażu pokarmu odbywa endoskopową stentu w przełyku i żołądka lub gastrostomii na później pacjentowi żywienia dojelitowego przez rurkę.
Stadium raka trzustki 4

W etapie 4 raka trzustki pięcioletnim przeżycia wynosi mniej niż 2,5%, bez leczenia, a 10% w ciągu czynnych środków leczniczych. Dla ułatwienia pacjenta użyć kombinacji operacji i chemioterapii.

Najpopularniejszą metodą chirurgicznego leczenia raka trzustki jest Whipple operacja – pancreatoduodenal resekcji. Operacja polega na usunięciu guza głowy trzustki, część dwunastnicy, część żołądka, pęcherzyka żółciowego i najbliższych węzłów chłonnych. Leczenie chirurgiczne nie jest wskazane, jeśli rak trzustki rak rozprzestrzenił się na sąsiednie dużych naczyń lub mają odległe przerzuty.

Podczas kompresji masowej raka przewodów żółciowych w bramie wątrobie i żaden inny resekcji chrezpechenochnoe pankreatoduodenalnalnoy odbywa drenaż i stentowanie dróg żółciowych w celu normalizacji odpływ żółci.

Chemioterapeutycznych w leczeniu zaawansowanego raka polega na zastosowaniu nowoczesnych leków takich jak gemcytabina (Gemzar), irynotekan (Campto) i karboplatyny, 5-fluorouracyl itp.
Stadium raka jelita grubego 4

Na czwartym etapie raka jelita grubego pięcioletniej przeżywalności jest mniejsza niż 5%. Paliatywna operacja polega na redukcji niedrożności jelit ze zwężeniem. W naszej klinice wykonuje jako nakładające zabiegu kolostomii i stentowania jelita podczas kolonoskopii.
Raka piersi 4

W przypadku raka piersi, czwarty etap pięcioletniego przeżycia wynosi około 10-15%. Aktywne leczenie raka piersi obejmuje chirurgiczne raka sanitarnych (radykalna mastektomia), co pozwala uniknąć masowego zatrucia oraz krwawienia z guza rozsadzający. W przypadku braku istotnych naruszeń dekompensacji układu krzepnięcia krwi i wątroby i nerek, które odbyło się chemioterapii raka piersi może znacznie poprawić jakość życia.

Zobacz więcej na temat leczenia raka 4 sutka .
Rak prostaty etap 4

Pogoda-letnie przeżycie dla etapu 4 raka prostaty (gruczołu krokowego) jest o 30%. Główną przyczyną śmierci w raku prostaty jest związany z zaburzenia wątroby, płuc i nerek. Główne możliwości leczenia stadium 4 raka prostaty:

• hormonalnej terapii zastępczej;

• Zewnętrzna radioterapia w połączeniu z terapią hormonalną;

• operacja (zwykle prowadzone operacja paliatywna) przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego w celu łagodzenia objawów raka i zapobieganiu krwawieniom z pęcherza lub dotkniętego niedrożność dróg moczowych, a tym samym rozwoju ostrej niewydolności nerek.
Rak macicy etap 4

W przypadku raka trzonu macicy w stadium 4 procesu wykracza poza guza miednicy, z udziałem pęcherza, odbytnicy. 5-letnie przeżycie na czwartym etapie raka macicy nie przekracza 3-9%. Planowanie obróbkę prowadzi się w takich pacjentów indywidualnie, to jest w zasadzie złożona zawierająca chemioterapia, terapia hormonalna, operacja paliatywne .

Na etapie 4 raka szyjki macicy rokowania pięcioletnia przeżywalność nie przekracza 8-9%. Idąc przedinwazyjnego raka szyjki macicy mikroinvazivny następuje szybki wzrost guza i przejście do 4. stadium choroby może nastąpić w ciągu 1-2 lat. Rak szyjki macicy jest obecnie jednym z agresywną rodzaju nowotworów. W tym przypadku, proces obejmujący wszystkie nowotworu narządów miednicy, w tym pochwy, pęcherza, odbytnicy. Często nie jest tworzenie steku, który jednoczy pochwy, pęcherza i odbytnicy w jednej wspólnej przestrzeni. Szczegółowe informacje na temat leczenia raka szyjki macicy badanym dla odpowiedniej strony.
– Co wpływa na jakość życia Etap 4 raka?

Do najczęściej występujących warunków, znacznie pogorszyć jakości życia w czwartym stadium raka są:

uderzenia ze względu na rozwój nowotworu przerzutów do mózgu;
zaburzenia w wyniku zablokowania dróg żółciowych;
zaburzenia krzepnięcia i rozwoju zatorowości płucnej, zapalenia płuc lub udaru mózgu; krovetvoryaschey depresja czynności szpiku kostnego i rozwoju niedokrwistości, małopłytkowości oraz leukopenii;
patologicznych złamań kręgów, powodując paraliż kończyn dolnych;
silny ból, szczególnie silny w kości przerzutów;
zakrzepica tętnic z rozwojem ostrego niedokrwienia i zgorzel kończyn dolnych oraz szeregu innych chorób.

– Jakie środki naprawcze są przeprowadzane na etapie 4 raka?

Leczenie czwartym etapie raka w dowolnym miejscu z rozległych zmian nowotworowych i obecnością przerzutów jest przede wszystkim objawowe i paliatywne. Do głównych zadań specjalisty jest ograniczenie zakresu guza, zmniejszając tempo wzrostu i opóźniają progresję nowotworu, jak również zachowanie funkcjonowania narządów i układów, a zapobieganie zagrażających życiu powikłań – incydentem zakrzepowo-zatorowym, udar mózgu, zawał serca.

Podstawowe metody etapie leczenia raka obejmuje 4 paliatywnej operacji, chemioterapii , radioterapii, terapii hormonalnej, immunoterapia lub inne metody wykorzystywane oddzielnie lub łącznie, w zależności od rodzaju nowotworu.

Poprawy leczenia raka w późniejszych etapach prowadzących do wprowadzenia procedur w celu poprawy jakości życia pacjentów, jak również przedłużyć żywotność jednego roku lub dłużej. W tej części pacjenta zachowuje zdolność do pracy i zdolność do komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi.

Nowe metody leczenia raka są skuteczne i minimalne efekty uboczne, i obejmują:

Poszczególne szczepionki nowotworowe
użyciu przeciwciał monoklonalnych
radioembolizatsiya,
chemoembolization ,
ablację.

Indywidualnych szczepionek nowotworowych przygotowane równolegle z operacją, która usuwa duże ilości nowotworu. Z odległych guzów rosnących kultury leukocytów i komórek pacjenta chłonnych stoisk dendrytycznych, które w specjalnych warunkach laboratoryjnych prowadzonych w odpowiedzi na usuniętych guzów nowotworowych antygenów. W rezultacie, jednostka wytwarza się z szczepionkę na raka, co dodatkowo zabezpiecza pacjenta od nawrotów i przerzutów.

Przeciwciała monoklonalne, łącznie z lekami, takimi imuterana, erlotynib, wyznaczony dla raka okrężnicy, SU11248 leku, stosowanych w leczeniu raka żołądka, które działają selektywnie na komórki nowotworowe i powoduje ich śmierć wyodrębnia się po podaniu dożylnym.

Przerzuty wątrobowe Radioembolizatsiya przeprowadzić w rozmaitych chorób nowotworowych w późniejszych etapach. Zawiera prowadzone pod nadzorem angiografii selektywnej wewnątrznaczyniowej cewnikowania naczyń wątrobowych i wprowadzenie zatorowych cząstek z radioaktywnym izotopem itru-90. Czas trwania izotopu jest aktywnych godziny 64.

Chemoembolization z mikrosfer – Administracja wewnątrznaczyniowe Chirurgia leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do tętnicy zaopatrujących przerzuty, mikrosfery pokryte chemikaliami. Chemoembolization prowadzony nieoperacyjnych nowotworów u pacjentów z ciężką wielkości uszkodzeń wątroby, choroby towarzyszące medycznych. Zastosowanie cyfrowych aparatów rentgenowskich chirurgicznych, high-tech narzędzi pozwala wewnątrznaczyniowe przeprowadzenia tej operacji wielokrotnie bez skutków ubocznych i powikłań. Technika chemoembolization mogą być łączone z innymi metodami leczenia raka.

Częstotliwość radiowa RF-ablacja guzów wątroby wykonanych w pierwotnych guzów wątroby oraz przerzutów do wątroby o średnicy 5 cm, jest światowym standardem w leczeniu zaawansowanego i przerzutowego raka jelita grubego.

Technika ta nie jest odpowiednia do lokalizacji nowotworu centrum w bezpośrednim sąsiedztwie żyły wrotnej, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych bliskich.W sercu przezskórnego chrezpechenochnoy radiowych RF-ablacja guzów wątroby jest wprowadzenie wizualnego ultrasonografii i znieczulenia ogólnego przez skórę i miąższu wątroby kaniulę, przez którą fala radiowa jest następnie wprowadzana elektrody jednobiegunowego. Miejscowo ogrzewa część elektrody z miąższu wątroby, co powoduje koagulację z nowotworu, a lokalna nekroza tkanek. W niektórych przypadkach, RF częstotliwości radiowej ablacji guzów wątroby jest wykonywana podczas laparotomii, podczas likwidacji niedrożności jelit z zespoleniem lub usunięcia guza infiltracji. Realizacja radiowa RF ablacji wątroby znacznie rozszerza wskazania do chirurgicznego leczenia chorych na stwardnienie polysegmentary choroby wątroby.

W ogóle, nawet paliatywna i leczenie objawowe Etap 4 raka w dowolnym miejscu przedłuża życie pacjenta i poprawia jego jakość.
– Co można zrobić, aby złagodzić stan pacjenta na etapie 4 raka?

W celu ułatwienia ogólnego stanu pacjenta w późnych stadiach raka za pomocą podstawowych technik do podtrzymywania funkcji życiowych organizmu, w tym intensyfikację terapii dożylnej, plazmaferezy , hemosorption transfuzji krwi i krovekomponentov .

W dziale interwencyjnego onkologii, trzymamy taki paliatywne i dodatkowych działań, takich jak:

Wszczepienie żył i tętnic infrastruktury portów infuzyjnych dla chemioterapii ;
nephrostome nałożenie z chorobami nerek;
drenaż i stentowanie dróg żółciowych z żółtaczką genezie nowotworu;
instalacja filtrów Vena cava w żyle głównej dolnej w celu zapobiegania zakrzepicy;
Stentowania przełożonego niedrożności żyły głównej górnej w jej guza genezy i kilka innych.

Ważnym czynnikiem ułatwiającym stan trzyma nowoczesny terapii bólu .
– Ukazał się przerzuty w kościach i kręgosłupa. Co robić?

Wykrywanie ognisk przerzutowych kości i kręgów przeprowadzone kompleksowe leczenie:

– Leczenie przeciwnowotworowe, który hamuje wzrost komórek nowotworowych.

– Radioterapia, która jest wykonywana w celu zmniejszenia bólu i do celów terapeutycznych, aż do całkowitego zaniku pojedynczych przerzutów.

– Leczenie przerzutów nowotworowych do kości radioizotopu (dla paliatywnej) w celu zmniejszenia bólu lub w celach leczniczych.

– Leczenie chirurgiczne przerzutów do kości w celu zapobiegania i leczenia złamań, zwłaszcza w przerzutowych kręgosłupa oraz kości długich.

– Farmakoterapia kości.

Radioterapii przerzutów do kości szkieletu w standardowej dawce 15-20 Gy połowy pacjentów prowadzi do całkowitego zaniku bólu, przy jednoczesnym zwiększaniu dawki promieniowania 30-40 Gy znacznej poprawy pojawia się w 80-90% pacjentów w ciągu pierwszych 2-3 tydzień.

Leczenie przerzutów do kości jest również przeprowadzane przy użyciu c radiofarmaceutyczną samar strontu 89Sr i 153Sm. 89Sr dożylne strontu, mający wysokie powinowactwo do tkanki kostnej umożliwia wysokie obciążenia promieniowe tylko w tkance kostnej. Około 10-20% pacjentów odnotowano całkowity zanik bólu i około 50-60% zgłosić znaczne zmniejszenie nasilenia objawów.

Chirurgicznego leczenia przerzutów do kości mogą być wykonywane na kilka sposobów. Gdy istnieje znaczna ilość materiału kostnego w patologicznych złamań kości długich może być stabilizowany przez sworzeń lub pręt szpikowej. Wymowa liza gęstości kości mogą wymagać wzmocnienia, wypełniając kanał i śródszpikowy wad w korowej kości długich cementu metakrylanu metylu.

Patologiczne złamania kręgów, jeżeli pacjent długość życia powyżej 3 miesięcy, otwierają się lub minimalnie inwazyjne zabiegi chirurgiczne, takie jak kyfoplastyki i wertebroplastyki, co znacznie redukuje ból i ograniczenia ryzyka kompresji rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych.

Farmakoterapia z przerzutami nowotworowymi do kości przeprowadza się za pomocą bisfosfonianów (Etindronat, Bonefos, Bondronat, Aredia, Zometa). Leki z tej grupy działają bezpośrednio na tkankę kostną i blokowania działania komórek nowotworowych na osteoklastach, który zatrzymuje utratę kości osteoklastów, zmniejsza ból i zapobiega występowaniu złamań patologicznych, zmniejsza ryzyko hiperkalcemii.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s